Company profile
Contact us
Contact us

Xinjiang Blue Ridge Tunhe Chemical Industry Joint Stock Co., Ltd.
Add: 132 East Wuyi Road, Changji, Xinjiang, China
Li Long (Mr.) 0086-1390-5253 382¡¢lilong_tunhe@jdsdr.com
TEL: 0086-994-2713 175 ¡¢0086-994-2713 895
FAX:0086-994-2713 175
Website: www.lanshantunhe.com

Home|Company|Business|Contact
Copyright© Xinjiang Blueridge Tunhe Chemical Industry Co.,Ltd
Contact:Li Long (Mr.) 0086-1390-5253 382¡¢lilong_tunhe@jdsdr.com 0086-994-2713 175 ¡¢0086-994-2713 895 FAX:0086-994-2713 175
Xinjiang Blue Ridge Tunhe Polyester Co. Ltd. 316 Beijing Nan Lu, Changji, Xinjiang, P.R.China.Postcode: 831100